P2YS

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

เขมิยา สุทธิธรรมมา

264-2-34026-6

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

เขมิยา สุทธิธรรมมา

865-2-00084-4

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

เขมิยา สุทธิธรรมมา

022-0-11347-6

( สะสมทรัพย์ )